Fouten tijdens snelheidscontrole politie

Geplaatst op: 25 januari 2016

Steeds vaker bereiken ons de alarmerende berichten dat de snelheidscontroles van de politie niet kloppen. Bussen en vrachtwagens die met onmogelijk hoge snelheden worden geflitst.

Oorzaak fouten snelheidscontrole

De oorzaak voor de fouten tijdens de snelheidscontrole zijn ook al bekend. De fouten tijdens de snelheidscontrole zijn het gevolg van het feit dat radarbundels kunnen reflecteren tegen andere voertuigen die gelijktijdig de radar passeren. Het probleem doet zich met name voor bij tegenliggers; op het moment dat een tegenligger op exact het moment de mobiele radar passeert, kan er reflectie ontstaan,,Bij de oude apparatuur kwam zoiets sporadisch voor, nu frequent en soms zelfs meerdere keren per controle”, zegt een tweede verkeersagent, tevens werkzaam als radarinstructeur van de politie. (bron: AD)

Vaststaat dat de weerkaatsing van de radar in alle gevallen leidt tot het meten van exorbitante snelheden, dus niet tot gangbare overschrijdingen. Helder is ook dat de problemen vooral voorkomen bij grotere voertuigen met platte achterkanten, zoals bussen, vrachtwagens en taxibussen. Er zijn ook voorbeelden bekend van bestelauto’s, onduidelijk is vooralsnog of ook personenauto’s met een platte achterkant te maken kunnen krijgen met reflectie.

Sepot boete

Op dit moment probeert de politie de boetes eruit te filteren en die worden dan geseponeerd, maar er glippen nog boetes door het filtersysteem, zo blijkt uit de praktijk:

Een chauffeur van Connexxion werd op 6 november 2015 op een vijftigkilometerweg in het Gelderse Beuningen geflitst met 143 op de teller. ,,Na veel gedoe werd die bon geseponeerd”, aldus Connexxion-woordvoerder Hendri Beltman.
Een andere buschauffeur kreeg een dagvaarding omdat hij in 2014 elders in Gelderland met meer dan 90 per uur werd geflitst, binnen de bebouwde kom. Een test van de busmaatschappij wees uit dat de betreffende bus niet harder kon dan 85 per uur; uit een uitdraai van de boordcomputer bleek bovendien dat de buschauffeur op die bewuste plek ver onder de 50 reed. De zaak loopt nog.

Stoppen snelheidscontroles

De politievakbond ACP bepleit dat de snelheidscontroles zolang worden gestopt. Ook VVD en SP stellen kamervragen.

Zelf ook geflitst?

Bent u zelf ook geflitst en meent u dat de snelheid hoger ligt dan u feitelijk hebt gereden, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Wij zullen voor u verweer voeren tegen de boete en in ieder geval voorkomen dat de rechter uw rijbewijs afpakt.

 


Teruggave ingevorderd rijbewijs bij weigering ademanalyse

Geplaatst op: 26 oktober 2015

Ook bij weigering om medewerking te verlenen aan de ademanalyse hebt u een goede kans op teruggave van het rijbewijs via een klaagschriftprocedure. Dit volgt o.a. uit Rb Noord-Holland, 30 januari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:8433.

Lees meer >


Bestuurder of niet?

Geplaatst op: 26 oktober 2015

In sommige zaken van rijden onder invloed gaat het om de vraag of de verdachte wel terecht door de politie als bestuurder is aangemerkt. Het kan zijn dat de politie dit niet goed heeft gezien en u ten onrechte als bestuurder aanmerkt. Dit kan grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat hier direct goed verweer op wordt gevoerd. Dat dit kan lonen zien we in een uitspraak van de rechtbank Gelderland, 15 april 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:2561. De verdachte in die zaak erkende in de bewuste nacht onder invloed van alcohol te hebben verkeerd, maar ontkende als bestuurder te hebben opgetreden.

Lees meer >


Invordering rijbewijs levert wettelijk vermoeden recidivegevaar op

Geplaatst op: 26 oktober 2015

Uit de wetsgeschiedenis en de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (o.a. 11-03-2014, ECLI:NL:HR:2014:538) vloeit voort dat artikel 164 lid 4 WVW 1994 aldus moet worden uitgelegd dat in de gevallen waarin op grond van het tweede lid van genoemde bepaling het rijbewijs is ingevorderd, steeds sprake is van een wettelijk vermoeden van recidivegevaar ter zake van die gevallen. Dit betekent voorts dat de officier van justitie in dergelijke gevallen bevoegd is dat rijbewijs onder zich te houden, tenzij gelet op bijzondere omstandigheden toch niet gezegd kan worden dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van herhaling.

Lees meer >


Schadevergoeding na ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op: 26 oktober 2015

Wanneer het rijbewijs door de politie ten onrechte is ingevorderd, hebt u recht op schadevergoeding. In artikel 164 lid 9 WVW biedt hiervoor een grondslag. Artikel 164 lid 9 WVW bepaalt namelijk:

“Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor de toepassing van het eerste of vierde lid niet is toegelaten, kan de rechter op verzoek van de gewezen verdachte hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die hij ten gevolge van die toepassing heeft geleden.”

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden