Klaagschrift rijbewijs ingevorderd

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd na een snelheidsoverschrijding, dan kunt u op grond van artikel 164 lid 8 WVW een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Zeker wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke (sociale) activiteiten, kan het zinvol zijn om een klaagschrift in te dienen als uw rijbewijs is ingevorderd vanwege alcohol.

Belangenafweging klaagschrift

In dit soort zaken vindt er altijd een belangenafweging plaats door de rechter. Aan de ene kant zal de rechter kijken naar uw persoonlijke belangen bij teruggave van het rijbewijs. Het is daarom belangrijk dat u een duidelijk spoedeisend belang stelt en ook in het klaagschrift onderbouwd. Alleen dan hebt u een kans om het rijbewijs eerder terug te krijgen.
Aan de andere kant zal de rechter het algemene belang van de verkeersveiligheid laten meewegen, waarbij de gemeten snelheid, de eventuele recidive (binnen 2 jaar) een grote rol spelen, evenals de straffen die normaal gesproken bij rijden onder invloed van alcohol worden opgelegd

Inhoud klaagschrift

Wat precies in het klaagschrift in moet staan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke situatie. Het gaat er dus niet alleen om dat u aangeeft dat u dringend uw rijbewijs nodig hebt. U kunt onder meer de volgende verweren in het klaagschrift vermelden:

  • officier van justitie heeft beslissing niet binnen 10 dagen genomen
  • besluit tot inhouding niet door officier van justitie zelf genomen
  • fouten gemaakt tijdens de snelheidsmeting
  • betreft een incident
  • erg geschrokken van wat er gebeurd is, en de onmiddellijke invordering van het rijbewijs
  • rijbewijs dringend nodig
  • gevolgen inhouding rijbewijs zijn onevenredig zwaar
  • het zal niet nog een keer gebeuren
  • CBR heeft ook een maatregel opgelegd (vermelden welke, waarschijnlijk EMG!)

Het klaagschrift dient altijd deugdelijk gemotiveerd te zijn, en met bewijsstukken onderbouwd, bijv. een verklaring van de werkgever die bevestigt dat u het rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk.

Voorbeeld klaagschrift na ingevorderd rijbewijs

Wij hebben enkele voorbeelden van klaagschriften tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs voor u online gezet. U bent vrij om deze te gebruiken. Wij adviseren u echter om niet zelf een klaagschrift in te dienen, en altijd een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. U heeft namelijk maar een kans om het rijbewijs terug te krijgen. Het is niet mogelijk om tegen de beslissing van de rechter in hoger beroep te gaan. Alleen cassatie is mogelijk, maar die procedure duurt al gauw 6 - 12 maanden, dus dat heeft nauwelijks zin.

Bij welke rechtbank moet het klaagschrift worden ingediend?

Het klaagschrift moet worden ingediend ter griffie van de rechtbank in het arrondissement waar de overtreding heeft plaatsgevonden, en anders ter griffie van het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de vervolging plaatsvindt. In de meeste gevallen gaat het in beide gevallen om dezelfde rechtbank. De strafzaak zal later worden vervolgd bij de rechtbank in het arrondissement waar het feit is gepleegd.

Advocaat nodig?

Hoewel u ook zelf een klaagschrift kunt indienen bij de rechtbank, is dit vaak niet verstandig. U krijgt namelijk slechts eenmaal de kans om via een klaagschriftprocedure uw rijbewijs terug te krijgen. Bovendien loopt u, wanneer u de klaagschriftprocedure zelf gaat voeren, het risico dat u bepaalde verweren niet voert, of dat u uzelf onbewust en onbedoeld belast waardoor u later bepaalde verweren niet meer kunt voeren.

U doet er verstandiger aan om u tijdens de klaagschriftprocedure te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal voor u het volledige strafdossier opvragen en met u bespreken, zodat op basis daarvan de verdedigingsstrategie kan worden bepaald. Indien er fouten zijn gemaakt door de politie of het openbaar ministerie, ziet de advocaat deze onmiddellijk.

Wij kunnen al een uitgebreid klaagschrift voor u opstellen voor € 475,00

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. U profiteert bovendien van een aantrekkelijke korting op het gebruikelijke honorarium van de advocaat, en daarnaast werken onze advocaten ook pro deo.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden