Rijbewijs nodig?

Alleen wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke sociale verplichtingen en/of wegens medische redenen, hebt u een goede kans om het rijbewijs eerder terug te krijgen nadat het is ingevorderd wegens te hard rijden. Het is dan wel van belang dat u dit spoedeisend belang op een juiste manier en goed onderbouwd in het klaagschrift weet te verwoorden zodat de rechter daar straks kennis van kan nemen.

Belangenafweging

De rechter zal steeds een belangenafweging maken:

Uw belang bij spoedige teruggave van het rijbewijs vs het maatschappelijke belang van de verkeersveiligheid

Bij de beoordeling van het klaagschrift wanneer het rijbewijs is ingevorderd wegens te hard rijden spelen enkele factoren een rol:

  • Hoeveel km/u u te hard hebt gereden
  • Hoe vaak u eerder te hard hebt gereden (binnen een periode van 2 jaar)
  • Of u een spoedeisend belang hebt bij teruggave van het rijbewijs. Met name op dit laatste punt kunnen wij de grootste invloed uitoefenen. Door zo goed mogelijk aan te geven waarom u het rijbewijs nodig hebt, kunnen wij de rechter overtuigen om het rijbewijs aan u terug te geven. Wij zullen enkele aandachtspunten geven.

Rijbewijs nodig voor het werk

Wanneer u het rijbewijs nodig hebt voor uw werk, willen wij graag een verklaring van uw werkgever ontvangen. In de verklaring moet komen te staan welke werkzaamheden u verricht en waarvoor u het rijbewijs in dat verband precies nodig hebt. De verklaring moet door de werkgever zijn opgesteld en ondertekend. Wij kunnen u en/of uw werkgever op weg helpen bij het opstellen van de verklaring. Zo kunnen wij u enkele voorbeelden toesturen, zodat u een idee heeft hoe de verklaring eruit moet komen te zien.

Rijbewijs nodig voor woon-werk-verkeer

Hebt u het rijbewijs nodig voor woon-werk-verkeer dan wordt het alweer iets lastiger om het rijbewijs terug te krijgen. Rechters zijn in de meeste gevallen alleen geneigd om het rijbewijs eerder terug te geven wanneer in voldoende mate kan worden aangetoond dat u niet op andere wijze naar het werk kunt komen, bijv. als u onregelmatige diensten draait en/of uw werk op een ver afgelegen plaats is gevestigd waardoor het voor u niet mogelijk is om met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk te komen.

Rijbewijs nodig wegens medische redenen

Wanneer u het rijbewijs nodig hebt voor medische redenen, wil de rechter ook nog wel eens het rijbewijs eerder terug geven, maar het moet dan wel echt gaan om een ernstige medische beperking van uw mobiliteit. Het moet evident zijn dat u niet zonder uw auto kunt. De medische beperkingen moeten bovendien onder door een arts worden bevestigd in een verklaring of op basis van het medisch dossier.

Rijbewijs nodig voor andere sociale verplichtingen

Het begrip andere belangrijke sociale verplichtingen is erg breed. U moet hierbij denken aan de situatie dat u in een sociaal isolement terecht zult komen, wanneer u voor langere duur uw rijbewijs kwijt bent. Toch zal hier niet snel aan voldaan zijn. Op zich is het openbaar vervoer in Nederland goed geregeld. De kans dat u het rijbewijs ook echt dringend nodig hebt voor andere belangrijke sociale verplichtingen is niet heel erg groot.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden