Rijbewijs ingevorderd snelheid

Wanneer u wordt aangehouden wegens een forse snelheidsovertreding, kan uw rijbewijs worden ingevorderd. De vraag of uw rijbewijs wordt ingevorderd is afhankelijk van het geconstateerde snelheid

Criteria rijbewijs ingevorderd bij snelheid 

Uw rijbewijs wordt ingevorderd bij een snelheidsovertreding vanaf 50 km/u. Dit is wettelijk zo bepaald. In artikel 164 WVW valt hierover te lezen:

Artikel 164
1. Op de eerste vordering van de in artikel 159, onderdelen a en b , bedoelde personen is de bestuurder van een motorrijtuig, tegen wie door een van die personen proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van overtreding van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift, verplicht tot overgifte van het hem afgegeven rijbewijs dan wel het hem door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven rijbewijs en, indien hem daar een internationaal rijbewijs is afgegeven, dat bewijs.

2. De in het eerste lid bedoelde vordering wordt gedaan in geval van overtreding van:
(..)
d. overschrijding van een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid met vijftig kilometer of meer, door een bestuurder van een motorrijtuig anders dan een bromfiets, in geval van staandehouding van de bestuurder;

De eis is dus wel dat u ook moet worden staande gehouden. Zonder staandehouding kan het rijbewijs niet worden ingevorderd, ook niet bij een gemeten snelheid van meer dan 50 km/u boven de toegestane snelheid. 

Criteria rijbewijs ingevorderd bij snelheid bij bromfietsers

Bij een te hoge snelheid op een bromfiets kan het rijbewijs worden ingevorderd vanaf 30 km/u te hard. Dit volgt uit artikel 164 lid 2 sub e WVW:

2. De in het eerste lid bedoelde vordering wordt gedaan in geval van overtreding van:
(..)
e. overschrijding van een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid met dertig kilometer of meer door een bestuurder van een bromfiets, in geval van staandehouding van de bestuurder.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden